SPL

CONVIVIALE®-serien: en ny serie av gatumöbler från PROCITY!

CONVIVIALE®-serien: en ny serie av gatumöbler från PROCITY!

Åt fanders med den ekonomiska krisen! SPL uppfinner och presenterar ett nytt sortiment av helt moderna, flexibla och europeiska gatumöbler. CONVIVALE-serien omfattar hela sortimentet av gatumöblemang: intelligenta urbana staket, innoverande cykelställ, busshållplatser med utskjutande tak,.... Ett nytt sätt att pryda staden!

Utformad efter dagliga observationer av användare av gatumöbler och iakttagande av nya standarder för tillgänglighet på offentliga vägar (lag gällande funktionshinder), tar CONVIVIALE®-serien från PROCITY väl hand om gatuanvändarna.
För alla medborgare, vuxna ,barn, äldre, synskadade, personer med begränsad rörlighet, erbjuder CONVIVIALE® samtidigt:

 - Skydd Varje gatumöbel säkerställer effektiv och hållbar säkerhet för användarna av gatorna. Den går att anpassa efter önskad grad av säkerhet.

 - Vila Vem har inte sett en fotgängare luta sig mot ett trottoarsstaket? Varför kan inte alla staket bli en fast viloplats? CONVIVIALE®-staketet är avsett att vara en permanent stående sittplats

 - Tillgänglighet Att integrera personer med rörelsehinder, handikappade och blinda utgör en utmaning för samhället så här i början av seklet. En efter en utgör komponenterna i CONVIVIALE®-serien öppningar, avdelningar, guider, signaler för att ge var och en samma rättighet att förflytta sig.

 - Information Var är jag? Vad är det jag ser? Vart är jag på väg? Är frågor som alla fotgängare ställer sig och som CONVIVIALE®-serien gör det möjligt att besvara i all enkelhet.

 - Estetik Som resultat av en på samma gång kollektiv och individuell betraktelse erbjuder CONVIVIALE®-serien gatubesökaren eleganta rena linjer tillsammans med en känsla av återfunnet, tillgängligt och säkert utrymme, alltsammans inom en kontrollerad budget.

Din stad är vacker. Snart blir den, tack vare dig CONVIVIALE®!

Copyright © 2015 SPL - Kontakt - Juridiska villkor - RSS - Besök våra varumärkens sajter  : PROCITY® - Vialux® - Vitincom®