SPL

PROCITY ger ut en ny katalog

PROCITY ger ut en ny katalog

En helt förnyad katalog med en smidigare uppdelning per produktkategori. Inom kategorin utemöbler har utbudet utökats med 30 %, ritningarna och bilderna har bearbetats för ökad tydlighet.

Som ett viktigt komplement till denna nya katalog, har PROCITYs hemsida (www.procity.eu) även den fått en helt ny utformning för att underlätta sökandet av våra nyheter.

Kort sagt, det är revolution hos PROCITY !

Copyright © 2015 SPL - Kontakt - Juridiska villkor - RSS - Besök våra varumärkens sajter  : PROCITY® - Vialux® - Vitincom®