SPL
<p>Trwałość produktów i recykling: filary naszego podejścia do środowiska</p>

TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW

Najlepszym sposobem ochrony środowiska jest tworzenie trwałych produktów.

SPL wprowadza w życie to podejście, które jest doskonałym uzupełnieniem poszukiwania najwyższej jakości, poprzez realizację trwałych produktów, dostosowanych do intensywnego charakteru użytkowania, redukując w ten sposób częstotliwość ich wymiany.

 

CIĄGŁY PROCES

Od etapu projektu, SPL udoskonala swoje produkty, tak aby przy zachowaniu identycznej wartości użytkowej, użyć do ich wytworzenia optymalnej ilości surowca i umożliwić maksymalne odzyskanie składników.

W dostawach grupa stosuje wyłącznie opakowania nadające się do recyklingu: z drewna i kartonu, włączając się w ten sposób w działania chroniące zasoby naturalne.

 

RECYKLING

Wraz ze swoimi partnerami SPL wprowadza politykę optymalizacji procesów recyklingu nie obniżając przy tym jakości produktów:
 - 25% stali użytej przez SPL pochodzi z recyklingu;
 - 100% odpadów stali, aluminium, PCV i drewna poddawanych jest recyklingowi;
 - 100% odpadów (oleje, farby, itp.) przekazywanych jest do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji.

Environment

Mocno osadzona w swojej epoce, grupa SPL odgrywa rolę w zachowaniu zasobów naturalnych wykorzystując wyniki badań własnych jak i prowadzonych przez inne placówki.

Copyright © 2015 SPL - Kontakt - Informacje prawne - RSS - Zobacz strony naszych marek : PROCITY® - Vialux®