SPL
<p>Erbjuda intelligenta lösningar för att förbättra de offentliga platserna</p>

FORSKNING OCH UTVECKLING OCH INDUSTRIELL EFFEKTIVITET

 - I syfte att maximera användningen av råmaterial, för att förbättra teammedlemmarnas arbetsförhållanden eller att erbjuda de bästa produkterna till bästa pris, investerar gruppen varje år i modernisering av sina metoder för att produktion.

 - SPL-gruppens strukturella organisation lägger stor vikt vid att kontinuerligt följa med i den teknologiska utvecklingen i syftet att ständigt förbättra den industriella utrustningen och därmed stärka sin prestation i förhållande till en ökande internationell konkurrens.

FORSKNING OCH UTVECKLING FÖR PRODUKTANVÄNDNING

SPL förbättrar ständigt sina befintliga produkter och utvecklar nya lösningar för att:
 - upprätthålla bästa kvalitet för att maximera kundnöjdhet och säkerställa användarnas säkerhet på lång sikt,
 - ständigt minska andelen felaktiga varor och tjänster och skapa en resurs för kontinuerlig förbättring,
 - optimera förpackningar för att förhindra skador på företagets produkter och begränsa transporternas miljöpåverkan.

R&D
Varje dag SPL gruppen agerar effektivt som synonymt med miljö-optimering: om sig själv, naturligtvis, men också för sina återförsäljare och deras slutkunder i stan som i företaget.
Copyright © 2015 SPL - Kontakt - Juridiska villkor - RSS - Besök våra varumärkens sajter  : PROCITY® - Vialux®