SPL
<p>Hållbarhet och återvinning: stöttepelare för våra miljöåtaganden</p>

Hållbarheten

Ett av de bästa sätten att agera för miljön är att utforma hållbara produkter.

Detta åtagande, som på perfekt vis kompletterar SPL: s strävan om bästa kvalitet implementerar SPL genom att ta fram gedigna produkter anpassade till intensiv användning som på så sätt begränsar dess förnyandefrekvens.

 

Ett bestående åtagande

Alltifrån det att produkterna utformas, optimerar SPL dem för att ,vid likvärdig användning, använda förstklassigt råmaterial och möjliggöra maximal återvinning av komponenterna.

Genom att enbart använda trä och kartong vid leveranser, främjar företaget förpackning som kan återvinnas och integrerar på så vis perfekt företagets åtagande att bevara resurserna.

 

Återvinning

SPL upprättar, tillsammans med sina medarbetare, en policy för optimering av återvinningsprocesserna utan att ge avkall på produkternas kvalitet:
 - 25 % av det stål som SPL använder kommer från återvinning,
 - 100 % av spill från stål, aluminium, PVC och trä återvinns,
 - 100 % av avfall (oljor, färger, osv) samlas upp till särskilda avfallshanteringar.

Environment

Väl förankrad i sin tid, tar SPL-gruppen sitt ansvar för att bevara naturresurserna genom att ta tillvara de rön som forskningen erbjuder, internt såväl som externt.

Copyright © 2015 SPL - Kontakt - Juridiska villkor - RSS - Besök våra varumärkens sajter  : PROCITY® - Vialux®