SPL
<p>Dlouhá životnost a recyklace: pilíře našich opatření ve prospěch životního prostředí</p>

DLOUHA ZIVOTNOST

Jedním z nejlepších způsobů, jak působit na životní prostředí, je vyrábět trvale udržitelné výrobky.

Toto opatření, které dokonale doplňuje výzkum nejlepší kvality, společnost SPL uplatňuje tím, že konstruuje výrobky, které jsou pevné, uzpůsobené pro intenzivní používání, čímž se také omezuje četnost jejich oprav.

 

TRVALE OPATRENI

Skupina SPL již od vlastní koncepce své výrobky optimalizuje tak, aby při stejné užitné hodnotě využívaly optimální množství surovin a umožňovaly maximální využití svých složek.

Skupina během dodávky, při které používá výhradně dřeva a papíru, upřednostňuje recyklovatelné obaly, jež jsou v dokonalém souladu s ochranou zdrojů.

 

RECYKLACE

Společnost SPL spolu se svými partnery zavedla politiku optimalizace procesů recyklace, aniž by tím trpěla kvalita výrobků:
 - 25% oceli použité SPL vyšlo z recyklace,
 - recykluje se 100% ocelového, hliníkového, PVC a dřevěného odpadu,
 - 100% odpadů (oleje, barvy atd.) se odváží do speciálních sběrných dvorů.

Environment

Vzhledem k tomu, že skupina SPL jde s dobou, sehrává svou úlohu v ochraně přírodních zdrojů tím, že využívá objevů, které nabízí výzkum, jak uvnitř firmy, tak i venku.

Copyright © 2015 SPL - Kontakt - Právní upozornění - RSS - Navštivte stránky našich znacek : PROCITY® - Vialux®